Prelekcja na temat tlenku węgla

W dniu 03.04.2019 roku udaliśmy się do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących na ulicy Grażyńskiego 17 w celu przeprowadzenia prelekcji na temat tlenku węgla.
Prelekcja miała na celu uświadomienie dzieci jakie niebezpieczeństwo niesie tlenek węgla oraz jak się zachować w razie podejrzenia zatruciem. Po prelekcji zaprezentowaliśmy dzieciom sprzęt znajdujący się na wyposażeniu samochodu ratowniczo – gaśniczego.