Pożegnanie emerytów

W dniach 27 oraz 28.01.2020 roku miała miejsce uroczysta zmiana służby z okazji przejścia na emeryturę zastępcy dowódcy zmiany pierwszej, aspiranta sztabowego Wiesława Sołtysa oraz ogniomistrza Andrzeja Tomasika z zmiany trzeciej. W obecności strażaków i Dowódców JRG III, Komendant Miejski podziękował funkcjonariuszom za długoletnią wspólną służbę oraz za ogrom wiedzy przekazanej młodszym kolegom z jednostki.