Pomoc dla Weroniki

Zwracamy się o pomoc dla naszej koleżanki mł. bryg. Marty Różyckiej – pani psycholog z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, która od 20 lat niesie pomoc dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i ich rodzin na terenie woj. śląskiego jak również interwencyjnie na terenie Polski.

Obecnie Marta potrzebuje pomocy dla swojej córki – Weroniki (16 lat), która od dwóch lat choruje na CRPS (ang. Complex Regional Pain Syndrome), czyli rzadkie, postępujące, przewlekłe schorzenie neurologiczne charakteryzowane jako nieprawidłowe działanie ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego. Ból jaki towarzyszy tej chorobie opisany został jako najsilniejszy w według skali McGilla używanej do pomiaru intensywności dolegliwości bólowych, otrzymawszy 42/50 punktów.

LINK DO ZBIÓRKI: https://pomagam.pl/g63cth9p

Zdjęcie: zrzut ekranowy zbiórki