Nieznana substancja w sądzie przy ul. Andrzeja

W dniu 16.12.2019 roku  po godzinie 10:00 zostaliśmy zadysponowani do sądu na ulicę Andrzeja. Powodem zgłoszenia była przesyłka z nieznaną substancją. Na miejsce zostały zadysponowane zastępy ratownictwa chemicznego z JRG II, Jrg Bielsko, Komendant Miejski PSP, oficer operacyjny, grupa operacyjna z Komendy Wojewódzkiej, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu stref, ewakuacji osób znajdujących się w sądzie oraz zidentyfikowaniu substancji.  Nie stwierdzono zagrożenia.