Nieznana Substancja w ABW przy ul. Lompy

W dniu 07.05.2020 roku po godzinie 14:00 zostaliśmy zadysponowani na ul. Józefa Lompy do delegatury ABW. Na miejsce zadysponowana została również Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego oraz dowódca JRG III . Powodem zgłoszenia była przesyłka z której wysypał się biały proszek.  Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz przy użyciu sprzętu pomiarowego podjęto próbę identyfikacji substancji. Przeprowadzone pomiary wskazały, że proszek wysypany z przesyłki jest mąką. 

Zdjęcia 112Katowice