Lekcja na temat tlenku węgla w szkole podstawowej

W dniu 27.02.2018 roku w Szkole Podstawowej nr 22 w Katowicach strażacy z JRG III prowadzili lekcję na temat tlenku węgla.

Lekcja miała na celu uświadomienie dzieci jakie zagrożenie stwarza tlenek węgla oraz jak zachować się w sytuacji prawdopodobieństwa zatrucia.