Kadra dowódcza

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III

bryg. Witold Banyś

tel.: (32) 358 37 00

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III

kpt. Jacek Trawiński

tel.: (32) 358 37 00