Dzień Strażaka

14 maja na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr I w Katowicach odbyły się obchody Dnia Strażaka. Meldunek złożony przez dowódcę uroczystości przyjął Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Jacek Kleszczewski. W uroczystości, z zachowaniem reżimu sanitarnego, wzięli także udział Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, Przewodniczący Rady Miasta Katowice Maciej Biskupski, Sekretarz Miasta Katowice Maciej Stachura oraz Naczelnik Wydziału Zarzadzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice Mirosław Cygan.

Zaproszonych gości przywitał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach brygadier Arkadiusz Korzeniewski. W trakcie swojego przemówienia komendant odniósł się do rosnącej z roku na rok liczby interwencji oraz walki z epidemią COVID-19. Podkreślił także rolę i wsparcie władz samorządowych w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa.

Głos zabrał także Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, który w trakcie przemowy podziękował Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP oraz Komendantowi Miejskiemu PSP w Katowicach za „niemalże perfekcyjną” współpracę. Złożył także życzenia wszystkim strażakom i pogratulował awansów, nagród i wyróżnień.

Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Jacek Kleszczewski również serdecznie podziękował przedstawicielom władz samorządowych za przybycie i wsparcie dla straży pożarnej oraz druhom OSP za zaangażowanie.  Podkreślił ważną i niebezpieczną rolę Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej w walce z pandemią koronawirusa. Na koniec wystąpienia pogratulował awansowanym i wyróżnionym funkcjonariuszom. Życzył strażakom wszystkiego dobrego oraz „wsparcia św. Floriana”.