Ćwiczenia zm. I

W dniu 29.01.2018 dowódca zmiany pierwszej zorganizował w jednostce ćwiczenia, mające na celu doskonalenie taktyki gaśniczej. Zastęp ćwiczył rozwinięcie linii głównej oraz linii gaśniczej na strych budynku JRG. Zostały przećwiczone dwie metody rozwinięcia linii gaśniczej po klatce schodowej, oraz między biegami schodów.