Ćwiczenia z ratownictwa lodowego

W dniach 2-4 lutego 2021 roku strażacy z JRG III oraz JRG II przeprowadzili wspólnie ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa wodno-lodowego. Podczas ćwiczeń teoretycznych i praktycznych omówione zostały różne aspekty ratownictwa lodowego, sprzęt będący na wyposażeniu każdej z JRG oraz metody dotarcia do poszkodowanego i jego ewakuacji.